Rodinné centrum v době koronaviru

Asi tušíte, že vyjádření lidí z vlády nebo Hradu, ohledně neziskovek, není vždy pravdivé a směrodatné. Co se děje v Rodinném centru Srdíčko v době karantény ?

Tak za prvé – dětská herna zmizela. Chlapi rozebrali podlahu a objevili nepříjemné tajemství – houbu dřevomorku, kterou bude třeba zničit s pomocí odborníků, památkářů, dobrovolných pomocníků a financí z veřejných rozpočtů i darů (firma Konzum a drobní dárci). Všichni zúčastnění se zapojují a hledají řešení, abychom mohli centrum po karanténě znovu otevřít.

Nicméně – o to úporněji jsme se vrhli na zahradu centra, kde jsme umístili králíčky v králíkárně, osadili vrátka proti vandalům, připravili úly na novou sezónu a v lesích kolem města připravili dvě nové stanoviště pro včely. Chystáme i zázemí pro jehňátka, která na sborovou zahradu dorazí koncem května.

Stále máme otevřeno v Hokynářství – šíříme tak evangelium poctivého a udržitelného hospodaření i v době koronavirového šílenství.

Pro rodiny s dětmi jsme připravili takzvané Korona-výzvy ze Srdíčka – jednoduché úkoly, tipy na výlet nebo domácí vyrábění. Velikonoční výzva směřovala k výrobě dárků pro babičky z Domova důchodců a dělá tak radost nejen dětem, ale i osamělým klientům sociální služby a obětavým pracovníkům Domova.

Zároveň nabízíme roušky zdarma, které naši dobrovolníci vytrvale šijí – staráme se především o lidi na okraji společnosti (obyvatele vyloučených lokalit a klienty Probační a mediační služby ČR). Navštěvujeme seniory, nosíme jim jídlo, pomáháme s pracemi na zahrádkách, pomáháme jim s internetovými videopřenosy s rodinou.

V naší komunitě byla velmi dobře přijata veřejná sbírka, kterou jsme vyhlásili na opravu šicích strojů dobrovolných švadlenek. Výnos se již blíží ke 30 tisícům a první stroje už jsou opravené a šijí další a další roušky.

Život se díky dobrovolnictví nezastavil, právě naopak, zintenzivnil se a umožnil propojení napříč generacemi, vyznáními, společenskými statusy.

Děkujeme všem, kdo se nenechali zastrašit a vytrvale, často i nad rámec svých možností, se podílejí na obnově života v našem městě.

Dan Dostrašil, koordinátor pomoci v RC Srdíčko