Projekt Posílení dobrovolnictví v Rodinném centru Srdíčko

květen 2019 –
duben 2020


Vytvoříme přátelskou, sourodou partu, která se bude scházet nejen na
akcích pro veřejnost, ale pracovat i na svém osobním růstu a rozvoji,
aby naše pomoc Rodinnému centru byla efektivnější.
Budeme tak moci být lepší pomocí, skrze naše podněty pro chystání plánů
na další rok i jednotlivých programů, budeme moci dávat zpětnou vazbu a
podílet se tak na vylepšování služby místní komunitě.

Máme na mysli
nejen pravidelné dopolední programy, kterých se účastní hlavně mamky (z
naší skupiny Jana a Péťa), ale i svépomocných skupin tatínků (Tomáš
S.),  jednorázových akcí pro město jako: Lampiónový průvod městem,
TátaFest (oslava dne otců), Dětský den, ale taky letních aktivit pro
odrostlejší děti (pobytový tábor Narnie, tábor 12+, Puťák – to je záležitost
hlavně Davida  a Toma V. a jeho skupiny praktikantů a vedoucích) a
tréninkového týdne pro rodiny v Krkonoších v srpnu.