Projekt NZDM Kamin ÚO Vybavení služby

č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0010234

Projekt řeší zajištění technického a materiálního zázemí registrované sociální služby poskytované Rodinným centrem Srdíčko.  Jedná se především o zajištění automobilu pro poskytování terénní služby, tak, aby nedošlo k výpadkům či k ukončení poskytování služeb z technických důvodů v určitých lokalitách. Dále se jedná o zajištění technického zázemí pracovníků při poskytování poradenské služby (nábytek, PC) a zajištění vybavení pro související volnočasové a sociálně aktivizační činnosti. Na projekt je poskytnuta finanční podpora z EU.

Projekt NZDM Kamin ÚO Vybavení služby