Zveme děti od 7 do 13 let na dětský pobytový tábor na chatě Koniklec v Krkonoších.

Přihlášku a formulář potvrzení od lékaře žádejte na mailu rcsrdicko@jbuo.cz nebo v RC Srdíčko, případně NZDM Kamin.

Potvrzení má platnost dva roky, vzhledem k situaci s COVID-19 ministerstvo doporučuje vystavit nové potvrzení od lékaře.

Informace a platba

Veškeré informace o platbě naleznete v dokumentu s přihláškou.

Praktické informace o táboře jako například příjezd, co si vzít s sebou atd… Dostanou rodiče přihlášených dětí na e-mail uvedený v přihlášce.

https://youtu.be/TSu6f2IsA7E

Těší se celý tým vedoucích